قیمت طلای 18 عیار

قیمت طلای 18 عیار

هر گرم 417,600 تومان

قیمت طلای 24 عیار

قیمت نقره

هر گرم 15,050 تومان

قیمت طلای 24 عیار

قیمت دلار

12,900 تومان